RoosterMededelingen

Deze pagina gebruik je om naar Zermelo door te klikken, voor de links naar de inhaalrepetities en om informatie over bv excursies te lezen.

Informatie over toetsen en repetities staat in je persoonlijke rooster.

Informatie over afwezigheid van docenten, corvee, werklokalen, terugkom-uur en service-uren kun je terugvinden bij de mededelingen op het portal en in de app.

Op de agenda staat informatie over bijzondere activiteiten (bv weken met verkort rooster, voorstellingen, reizen, olympiades, sportdagen). En je kunt er natuurlijk vooruitkijken bv welke repetities eraan komen, wanneer mondelingen gepland zijn of wanneer je profiel keuze bekend moet zijn, etc, etc.

Bij eerste gebruik van Zermelo: Klik hier voor de installatie-instructies van de app, en een eerste kennismaking met het portal.


Klik hier voor het rooster van het Centraal Examen 2017

 

inhalen bovenbouw & G3BE donderdag 1 juni 8e uur

inhalen onderbouw vrijdag 2 juni 8e uur / 9e uur

 

inhalen bovenbouw & G3BE donderdag 8 juni 8e uur

inhalen onderbouw vrijdag 9 juni 8e uur / 9e uur