Quizmiddag eerste en tweede klas

Bericht geplaatst op: 7-6-2017Geschreven door de leerlingenredactie

Donderdag 18 mei was weer de jaarlijkse quizmiddag voor de eerste en tweede klas. Ook dit jaar is de quizmiddag georganiseerd door een comité bestaande uit eerste en tweede klassers. De quizmiddag vond plaats op donderdag 18 mei, het begon net na het 7de uur , om 14:30 , en werd gehouden in lokaal 105. Er waren in totaal zeven groepjes leerlingen , en één groepje leraren. Elk groepje bestond uit vier leerlingen, soms eerste en tweede klassers gemengd, en soms niet. Elke groep had zijn eigen groepsnaam, die de groepsleden zelf mochten bedenken. In totaal waren er acht rondes, die erg van elkaar verschilden. De meeste rondes bevatten algemene kennisvragen, zoals ‘’Hoe heten de twee panda’s die van China naar Nederland komen?’’’, maar er waren ook vragen waarin je een geluidsfragment hoorde, en daar vragen over moest beantwoorden. Ook had je in ronde 5 een blad waarop allemaal soorten chips stonden. Jij moest dan met je groepje benoemen welke het waren. Maharani, Puck, Auke en Mouad met hun groepsnaam 21, hebben gewonnen met 55 ½ punt. Zij wonnen een aardbeienvlaai en een trofee, waar hun groepsnaam op zou komen te staan. Ook al won niet iedereen,iedereen vond de quiz wel heel leuk  , en wil volgend jaar weer meedoen.Terug