examenreglement

Schoolexamen- en CE-reglement vanaf 2016-2017 

goedgekeurd door de MR op 15 juni 2016 

Vooraf 

In het schoolexamen- en examenreglement wordt de gang van zaken rond het schoolexamen en het examen geregeld. Het schoolexamen- en examenreglement wordt jaarlijks vastgesteld door de schoolleiding, hiertoe gemachtigd door het bevoegd gezag met instemming van de MR. Dit schoolexamen- en examenreglement is vastgesteld vóór 1 oktober 2015. Dit reglement vervangt alle voorgaande versies. Lees meer: Schoolexamen- en CE-reglement vanaf 2016-2017