overgangsnormen

Overgangnormen leerjaar 1 t/m 5 vanaf 2016-2017
Goedgekeurd door de MR op 15 juni 2016
Vaststelling van bevordering
De rapportvergadering, bestaande uit de docenten die lesgeven aan de leerling, stelt op 
basis van de overgangsnormen vast of de leerling bevorderd kan worden. De rector stelt de 
bevordering vast op basis van advies van de rapportvergadering. In uitzonderlijke situaties 
kan de rector een leerling bevorderen, lees meer: overgangsnormen 2016-2017